3904 Parti med hund-, fågel- och smådjurstillbehör