3917 På uppdrag av Stockeboda AB säljes julgranspartier