3998 Nyare Traverser för nedmontering från fastighetsbolag.