4038 Samlingsauktion (dag 1 & 2) och "julklappsauktion" (dag 3 & 4) i Ätran