4076 Osålda objekt från KK: Insjön X AB - med snabbt avslut