4131 Från bl.a. Moggen AB i konkurs samt m.fl. inlämnare