4243 På uppdrag av Höganäs Kakel (butiken i Skogås)