4325 På uppdrag av Rolf Ericsons Bil i Borlänge (del 2)