4353 Verkstadsinventarier p.g.a. flytt till nya lokaler (del 2 av flera)