4372 Wercs AB i konkurs ( fd E/handelsföretag inom ATV och UTV mm)