4396 På uppdrag av Sundsvalls Gymnasium - från fordonsutbildning m.m.