4408 Osålda objekt efter KK: JN-Track AB - med snabbt avslut