4603 Från ett dödsbo i konkurs samt Qazi Traders AB i konkurs och Ataylorfilms AB i konkurs