4629 På uppdrag av Norrlandsvagnar AB på grund av flytt av produktion - del 1