4687 På uppdrag av Bäckaskogs bygg & fastighetsservice AB - p.g.a. nedläggning