4693 Bl.a. ifrån Stilo AB i konkurs samt flertalet konkurser/dödsbon m.m.