4842 Portofino Pizzeria (stänger 23/12) - p.g.a. verksamhetens upphörande