4979 Dödsbo - Verkstad / Nya Maskiner / Utrustning