5040 På uppdrag av Interior Wood i Kallinge AB p.g.a. flytt (del 3)