5082 Verkstadsinventarier p.g.a. flytt till nya lokaler (auktion 11)