5090 På uppdrag av en husfabrik i Flygstaden Söderhamn