5098 Osålda objekt efter "Samlingsauktion, konkursbon, m.m." - med snabbt avslut