5099 Osålda objekt efter "På uppdrag av Varbergs Bostad p.g.a. kontorsflytt" - med snabbt avslut