5245 På uppdrag av Hjulet Fastighets AB samt Västkuststugan