5261 Osålda objekt efter Dödsbo i Stocka i konkurs - med snabbt avslut