Nedläggning av husfabrik, Flygstaden i Söderhamn Del 2: Byggmaterial, byggmaskiner, inredning, m.m.

 Söderhamn
 2023-06-12