Kontakta oss
När kan jag hämta objektet?

Det finns en angiven tidpunkt för avhämtning på varje objekt.

Avhämtningstiden kommer även komma med fakturan efter avslutad auktion.

Måste jag hämta mina köpta bud själv?

Nej, ni kan skicka ett ombud eller beställa en frakt från oss från vissa auktioner. Om ni skickar ett ombud, vänligen meddela oss via info@tovek.se vilket fakturanr det gäller och vem som kommer hämta upp det.

Vill ni boka en frakt kan ni göra det under "fakturor" och sedan "Begär ett fraktförslag" på den aktuella fakturan.

Avhämtning för utländska kunder under Coronautbrottet

Många gränser vidtar försiktighetsåtgärder i samband med Coronaviruset (COVID-19) och begränsar eller stänger helt. Därför erbjuder vi kunder som har verksamhet utanför Sverige möjligheten att senarelägga avhämtning tills det är möjligt att resa fritt.

Om du är i behov av att senarelägga avhämtning måste du FÖRST KONTAKTA OSS för att se om det är möjligt för det du tänkt köpa.

info@tovek.se
+46 346-487 70

Pickup during CORVID-19 outbreak

Many borders take precautions in connection with the Corona virus (COVID-19) and limit or close completely. Therefore, we offer customers who have operations outside Sweden the opportunity to _postpone pickup until it is possible to travel freely._

If you need to postpone pickup, YOU MUST FIRST CONTACT US to see if it is possible for what you intend to buy.

info@tovek.se
+46 346 487 70